Rozvoj jemné motoriky u předškoláka

Dobře rozvinutá jemná motorika malých dětí je klíčem k budoucímu úspěšnému rozvoji psaní a kreslení (grafomotoriky) ve školním věku. Nepodceňujte tento směr vývoje a inspirujte se našimi tipy. Pomůžeme Vám procvičit prsty a koordinaci ruky a očí (vizuomotorika).

Rozlišujeme jemnou a hrubou motoriku podle toho, zda jde o hrubé pohyby zapojující větší svalové skupiny nebo o pohyby jemné především v prstech rukou. Obecně jde pak o celkovou koordinaci, pohyblivost a obratnost. Dílčí neobratnost v tomto kontextu pak může negativně ovlivňovat schopnosti dětí v různých oblastech od sebeobsluhy (zapínání knoflíků, zipu nebo vázání tkaniček) přes kreslení a výtvarné dovednosti až po řeč. Co to je jemná a hrubá motorika a jak ji můžeme podpořit?

Rozvoj hrubé motoriky u dětí

Hrubá motorika vyžaduje zapojení většího počtu svalů těla a to především těch větších svalů - typicky jde o chůzi, běh, skoky nebo jízdu na odražedle či kole. Oproti tomu jemná motorika vyžaduje přesnou a koordinovanou práci rukou a především pak prstů na rukou. Dobře rozvinutá jemná motorika umožňuje dětem naučit se psát, kreslit, stříhat, lepit nebo si zavázat tkaničky.

Ačkoliv se v tomto článku - i s ohledem na naše produkty - zaměříme na motoriku jemnou, doporučujeme nepodceňovat hrubou motoriku a motivovat děti k přirozenému komplexnímu pohybu (dětské prolézačky, houpačky, kola, koloběžky, skákání, lezení, plazení ...). Zvládnutí má totiž vliv na plný rozvoj dítěte a pomáhá mu získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a posílit jeho samostatnost. To vše jsou důležité atributy, kterými můžeme zásadně vylepšit budoucnost dítěte.

Rozvoj jemné motoriky u dětí do 1 roku

Jemná motorika se rozvíjí prakticky od narození. Někdy kolem 9. měsíce už by mělo dítě zvládat celkem jistý úchop a zvednout něco drobného. Odborníci na motoriku v tomto věku zdůrazňují především tzv. klešťový úchop, kterým je dítě schopno zvednout třeba drobek nebo korálek. Rozvíjí se koordinace rukou s očima.

Kolem 2 let věku vsaďte na puzzle

Kolem druhého roku už jsou děti schopné začít s jednoduchým puzzle - zpočátku klidně jen o 2 dílcích a postupem času se získanou jistotou dojít na vícedílné skládačky. Puzzle je prvním momentem, kdy se dítě setkává s něčím konstruktivním, kreativním, velmi zábavným a zároveň má šanci významně posílit své motorické dovednosti. Poprvé má možnost něco tvořit a něčeho docílit. Naší optikou je puzzle jedním z nejjednodušších předchůdců našich pixelových produktů, ale nepředbíhejme.

Puzzle pomáhá rozvíjet motoriku u nejmladších dětí

Kromě puzzle se doporučují i další pomůcky pro rozvoj jemné motoriky - třeba dřevěné labyrinty s kuličkami nebo provlékací obrázky. Všechny tyto motorické hračky posilují tzv. špetkový úchop (ano jmenuje se podle toho jak bereme špetku soli), posouvají koordinaci ruka - oko a zároveň se učí třeba barvy nebo zvířátka.

Jemná motorika u mladšího předškoláka

K mohutnému rozvoji jemné motoriky dochází v předškolním věku, kdy se diferencuje pravá a levá ruka. Děti jsou schopné díky drobným pohybům již využívat nástroje jako je příbor nebo kartáček na zuby. Těmto "pokročilejším" pohybům předchází hrátky s klubíčkem, navlékání korálků, modelování z plastelíny nebo tvůrčí činnosti s papírem (stříhání, lepení, obkreslování, vybarvování). Dítě by mělo být schopné nezávislého pohybu prstů a postavení palce proti ostatním prstům ruky.

Obkreslování, vybarvování a malování patří k běžným činnostem dětí v předškolním věku

Chcete-li posunout rozvoj jemné motoriky ještě o úroveň dál, můžete si s dětmi zkusit kreativní skládání na EDU panelech nebo cenově dostupných malých mozaikových panelech od PIXIE CREW. Díky tomu mohou děti posouvat také svou kreativitu, fantazii, vnímání prostoru a jednoduché počty. Lidé náš EDU panel častěji hledají pod označením cvičná deska na rozvíjení jemné motoriky. Díky písmenkové abecedě se mohou předškoláci seznamovat kreativně s písmeny.

Mimochodem ačkoliv by se mohlo zdát, že jen tvořením se dítě rozvíjí, není tomu tak. Velmi příznivé pro rozvoj motoriky je i bourání nebo trhání a muchlání papíru. Pokud je to u dítěte v danou chvíli oblíbenější než tvoření, není dobré jej v tomto směru příliš omezovat. Myslete na rozvoj jeho motoriky a brzy jistě destruktivní činnosti nahradí těmi konstruktivnějšími ;)

U starších předškoláků vsaďte na stavebnice

Pokud máte u předškoláků dilema, jakou hračku jim pořídit, aby je bavila a zároveň je rozvíjela, pak není lepší volba než stavebnice. Jsou multifunkční a rozvíjí mnoho schopností a dovednost najednou. Stavebnice procvičují držení ruky a paže, zlepšují úchop a obecně zdokonalují drobné pohyby rukou a prstů. Posilují koordinaci, podporují vnímání tvarů a velikostí i vztahu jednoho prvku ke druhému.

V rámci podpory rozvoje jemné motoriky vsaďte na stavebnice

Naprosto zásadní vliv mají stavebnice na kognitivní rozvoj psychických funkcí dětí jako jsou vnímavost, představivost, paměť a myšlení. Stavebnice jsou ovšem také socializačním prostředkem posilujícím mezilidské vztahy. Děti si sice zpočátku mohou stavět sami, ale později u náročnějších staveb vyžadujících spolupráci začnou stavět společně, komunikovat mezi sebou, vyměňovat si jednotlivé prvky a pomáhat si. Snadněji tak navazují kamarádské vztahy, utvrzují svá přátelství a získávají sebedůvěru v kolektivu vrstevníků.

Pixelové produkty PIXIE CREW vychází z velmi podobných principů jako stavebnice. Prakticky jde o dvourozměrné stavebnice ne až tak vzdálené třeba od Lega. Díky tomu přináší stejné výhody a stejnou přidanou hodnotu. Navíc jsou však zasazené do každodenního života dětí, jelikož jsme kreativní desku na pixely přenesli na věci každodenní potřeby jako jsou dětské batohy, pixelové peněženky, kreativní silikonové náramky nebo třeba oblíbené termohrnky.

Sebevědomí a motivace pro práci na sobě

Hrubá a jemná motorika u předškoláka velmi úzce souvisí s rozvojem řeči. Jsou "vstupenkou" do školy v podobě grafomotorických dovedností. Podle PaedDr. Petera Hudáka pomáhá rozvinutá jemná motorika vytvářet a upevňovat pocit úspěšnosti a buduje sebevědomí jedince. To jsou vše velmi důležité motivátory dětí, aby měly zájem na sobě pracovat, rozvíjet se a posouvat se. U dětí s rozvinutou jemnou a hrubou motorikou vidíme takové atributy jako samostatnost, sebeobsluhu, tvořivost, vnímavost a vhled. Děti jsou ochotné hledat řešení.

Takové děti mají zmáknuté sociální dovednosti a díky zdravému sebevědomí se v budoucnu dokáži dobře prosazovat a uplatnit na trhu práce. Zásadní je vliv rodiny (nejen rodičů, ale třeba i prarodičů nebo kreativní tetičky) a mateřské školky. Více než kde jinde zde platí Komenského škola hrou. Hra je radost. Učení při hře je radostné učení.

Problémy současnosti

Asi to všichni známe nebo alespoň tušíme. Digitální doba a současná civilizace přináší výhody a pozitiva, ale má také své stinné stránky. Jen v málokteré domácnosti má dnes tatínek pracovní ponk. Vidět děti vařit s maminkou už také není tak časté jako v minulém století. Věšení prádla si děti díky sušičkám také moc nezkusí. Jen málokdo nemá doma elektroniku, která odvádí pozornost dětí od smysluplnějších hraček.

Všechny ty dříve běžné činnosti, které dělaly děti s rodiči společně je potřeba dnes nahrazovat něčím tak trochu vykonstruovaným. Na druhou stranu bude vždy lepší, když si děti budou hrát a rozvíjet se komplexně pomocí motorických hraček, stavebnic nebo PIXIE CREW produktů než kdyby trávily většinu času u mobilu, tabletu nebo televize.

Affiliate program