Today´s Parent píše o našem EDU panelu

Prestižní kanadský časopis pro rodiče Today´s Parent vyhodnotil ve svém listopadovém článku 25 best toys for little kids náš EDU panel jako jednu z TOP 25 hraček pro malé děti ve věku 5 až 8 let.

Pozitivně hodnotí zábavnost hračky a také její kreativní stránku. Ve článku pak Today´s Parent doslova píše: "Tato dvourozměrná kreativní aktivita vzbuzuje dětskou představivost a děti pak vytváří umělecká díla. Funguje to zhruba takto: Mladí umělci chytí pixel a zatlačí jej na místo na silikonovém panelu. Návrh vzhledu je čistě na dětech, ale pokud se cítí bez invence, mohou se inspirovat online. Pokud nejsou spokojeni s umístěním pixelu na ploše, snadno odstraní nebo přesunou pixel tam, kam potřebují. Tvůrcem edukativního panelu je Pixie Crew.".

Didaktická pomůcka a edukativní hračka EDU panel od PIXIE CREW

Didaktická pomůcka a edukativní hračka zároveň

EDU panel je velmi specifickým produktem, který je v našem katalogu asi nejbližší dětskému hraní a zábavě. Oproti ostatním produktům, které mají svůj primární účel, je EDU panel určen skutečně výhradně k umisťování pixelů na silikonovu desku. Oproti tomu batoh do školy, penál a obal na telefon mají hlavní úkol zcela jiný - byť mají také naši patentovanou silikonovou desku s pixely a jsou tak ve srovnání s běžnými školními batohy na zcela jiné úrovni.

Hravá zábava je doplněna spoustou benefitů pro rozvoj dětí předškolního věku a 1. stupně základní školy. EDU panel rozvíjí dětskou tvořivost, fantazii a kreativní myšlení, což jsou jedny ze stěžejních osobnostních předpokladů pro úspěšný život a to nejen profesní. Nicméně právě v profesním životě bude kreativita devizou, která bude díky automatici / robotizaci a rozvoji umělé inteligence brzy velmi zásadně determinovat pracovní trh. Stále menší poptávka bude po rutinních pracovnících a naopak poroste zájem o kreativní jedince, kteří jsou schopni vidět svět z mnoha úhlů pohledu a hledat prostory pro posun a příležitosti pro růst. Formování dětské tvořivost hraje v tomto směru nepopiratelnou roli.

Kromě podpory rozvoje kreativity se při hře s EDU panelem rozvíjí také jemná motorika, schopnost replikovat předlohu nebo se vizuálně vyjádřit na omezeném prostoru jednoduchým grafickým zpracováním. Jednoduchost plynoucí z pixelové grafiky (Pixel Art) nutí děti myšlenkově transformovat mnohdy komplikované grafické předlohy do zjednodušené formy. Díky tomu jejich mozek a myšlení pracuje na plné obrátky. Pomineme-li tyto - pro mnohé dosti abstraktní přínosy - děti se učí díky barevným pixelům učí snadno rozpoznávat základní barvy. Díky pixelové abecedě pak mohou poznávat písmena a číslice a tvořit slova.

Přínosy pro rozvoj dětí máme potvrzené ergoterapeutkou a pozitivní zpětnou vazbu máme od desítek dospělých, kteří díky EDU panelu učí své děti abecedu, barvy a tráví s nimi smysluplně volný čas tvořením a kreativní zábavou. Své místo najde EDU panel jednoznačně v mateřských školkách, ale i u lidí s poruchou jemné motoriky. Splňuje normu EN 71 (odd. A, B a C) a je tedy bezpečnou hračkou bez obsahu ftalátů a dalších potenciálně škodlivých látek.

 

Affiliate program