Děti, stavebnice a tvořivé hračky

Mozky našich dětí jsou jako houba a čím dříve je začnete rozvíjet nejen v oblasti technického vzdělávání a motorického vývoje, tím lépe. Kvalita, funkčnost a didaktika hraček velmi ovlivňují vývoj dětí a přímo rozvíjí jejich schopnosti (motorické, logické, prostorové, paměťové, tvůrčí apod.).

Tvořivé hračky pro děti přináší jednoznačně přidanou hodnotu a když jsou důsledně kontrolovány příslušnými atesty máme vyhráno. Nesmíme však zapomínat na to, že děti je nutné vést ke smysluplné hře, což není v dnešní době vůbec jednoduché. Čelíme konkurenci Youtube, on-line her a elektronických udělátek, které pasivně zabavují. Avšak právě prostřednictvím správného „užívání“ motorických a kreativních hraček, lze u dětí docílit nenásilného rozvíjení jejich schopností a při tom se skvěle bavit.

Dnes odborná i laická veřejnost diskutuje o tom, že děti na základních školách postrádají technickou zručnost, tím že jsou zrušeny předměty odborné dílenské činnosti. Odpověď je nasnadě – rozvíjet u dětí tyto schopnosti již v předškolním věku. Nejlepším způsobem, jak toho docílit, je hrou. Nelze však tvrdit, že by ji ani děti školou povinné nemohly rozvíjet. Je však samozřejmě mnohem těžší je zaujmout. Jsou roztěkané, nesoustředěné a milují pasivní zábavu.

Hra s konstrukčními stavebnicemi nebo hračkami zaměřenými na získávání motorických dovedností, přispívá nejen k osvojení technické zručnosti, ale také napomáhá k budování zdravého sebevědomí. Při hře s kvalitními hračkami je totiž dítě "nucené" překonávat různé překážky a leckdy musí experimentovat, aby nalezlo správné řešení. Kromě toho se učí i trpělivosti, se kterou mají dnešní děti velké potíže.

Zkrátka a dobře děti neustále hledají výzvy. Musí však k nim mít dostatečný přístup a pravidelně dostávat nové úkoly přiměřené jejich věku. Když se dítěti podaří např. umístit silikonový pixel na podložku a opakováním vytvoří obrázek, roste jeho motivace i sebevědomí a postupně zvládne i náročnější obrazce. Rodič nebo pedagog ovšem musí mít stále na paměti, že je třeba rozlišovat osobnost dítěte od jeho schopností a vést ho i povzbuzovat. V opačném případě si dítě zafixuje pocit neúspěšnosti a nešikovnosti.

Pakliže tedy bude dítě často ve styku s hračkami, které rozvíjí jeho schopnosti i sebevědomí a okolí ho bude podporovat, má větší předpoklad uspět ve škole i v práci. Pravdou je, že výrobců konstrukčních stavebnic a mozaikových her není nikdy dost.

Affiliate program