Jak na dětské vady řeči

Vady řeči u dětí v předškolním věku jsou v současné době stále častější. Ať už jde o patlavost, dyslalii, dysfázii či breptavost. Prakticky téměř 40 % všech předškoláků trpí nějakou vadou řeči a v péči logopeda je aktuálně téměř 150 tisíc dětí.

Vše má do značné míry spojitost s nedostatečnou komunikací mezi dětmi a rodiči. Aktivní mluvení s plnou koncentrací rodičů nahrazují televize, tablety a mobily. Doba je rychlá a náročná a mnoho rodičů se tak snaží část své role delegovat na stroje. Je to logické a pochopitelné. Bohužel stroje jsou pro rozvoj dětí spíš přítěží než přínosem. Dobrý sluha, ale zlý pán, jak se říkává.

Jak na vady řeči u dětí předškolního věku

Patlavost / dyslalie

Nejčastější vadou řeči je dyslalie, chcete-li patlavost. S patlavostí se v první třídě základní školy setkávají učitelé až u poloviny žáků. Projevuje se nesprávnou výslovností hlásek a příčinou bývá zkrácená podjazyková uzdička. Případně za dyslalií může stát snížená pohyblivost jazyka. „Chybná výslovnost hlásek je přirozený jev ve vývoji řeči dítěte, pokud se však dlouhodobě nelepší, je potřeba zjistit příčinu, a to nejlépe vyšetřením u odborníka,“ popisuje logopedka Jitka Kaulfuss. Efektivním řešením je korektní a zřetelná výslovnost rodičů, kterou dítě "okouká a odposlouchá". V žádném případě už by se nemělo na dítě šišlat a používat zbytečně nesprávné zdrobněliny. Důležitým nástrojem pro odstranění patlavosti je každodenní mluvení. Čím dříve rodiče s dětmi výslovnost začnou cvičit, tím lepších výsledků lze dosáhnout.

Dysfázie a breptání

Často se setkáváme s opožděným vývojem řeči, tzv. dysfázií. Dítě v takovém případě mluví až ve 3 až 4 roce nebo i později a nikoliv už mezi 2 a 3 rokem, což je s drobnými odchylkami optimální. Děti s dysfázií také mluví méně než jejich vrstevníci. Breptání je porucha, kdy dítě mluví rychle a polyká slabiky nebo celá slova. I zde je zásadní komunikace s rodičem, ale i správné dýchání a zřetelná výslovnost.

Pomůže rozvoj motoriky či pochvala

Pomineme-li komunikaci v rodině či řešení vad řeči odborníkem (logoped), rozvoj řeči lze podpořit i jemnou a hrubou motorikou. A to je něco, s čím můžeme pomoci. Konkrétně v oblasti jemné motoriky a jejího rozvoje jsou pixelové produkty PIXIE CREW vynikajícím nástrojem. Podobně jako stavebnice, malování, stříhání či skládání kostek. Hrubou motoriku lze rozvíjet na dětském hřišti (zejména na průlezkách), s míčem, na kole či koloběžce nebo v bazénu. Obojí může velmi zásadně zlepšit správný rozvoj řeči.

Druhou zbraní rodičů je pochvala. Děti je potřeba chválit za každý sebemenší úspěch. Díky pochvale získávají radost prakticky z čehokoliv, i když je to zrovna moc nebaví. Zároveň pochvala posiluje motivaci a sebedůvěru. Naopak k chybám je potřeba být spíš tolerantní.

Rozvojem jemné a hrubé motoriky k rozvoji řeči u dětí

Affiliate program